Fotbollsutveckling

Målet för utbildningen vid ett LIU-gymnasium är att du ska kunna satsa på dina gymnasiestudier men också få möjlighet att utvecklas som fotbollsspelare genom att träna på skoltid. När helheten med fotboll, skola och övriga delar av livet fungerar bra är förutsättningar bra för att du ska trivas med din fotbollsutbildning. Hur just din utvecklingskurva kommer att se ut kan du till stor del påverka själv. Din egen insats har en avgörande betydelse för din fotbollsutveckling, och din vilja och drivkraft betyder väldigt mycket för hur långt du når i din fotbollskarriär.

När du jobbar med din personliga utveckling är självskattning och återkommande utvärdering två bra verktyg. De hjälper dig att bli medveten om dina styrkor och svagheter och att jobba utifrån dig själv. Dessutom "äger" du på så vis din träning oh dina mål.

Logga in för att få tillgång till hela materialet!