Fotbollen i samhället

Fotbollen är så mycket mer än bara spelet fotboll. Fotbollen fyller många olika funktioner inom ”det goda livet” både för enskilda individer och för samhället i stort. För dig som individ kan det handla om social gemenskap, välmående (både fysiskt och psykiskt), nya erfarenheter och ökad kunskap. Fotbollen ska ge möjlighet till både breddsatsning och elitsatsning. För samhället handlar det bland annat om demokrati, utveckling, folkhälsa och mångfald.

Logga in för att få tillgång till hela materialet!