Barnverksamhet inom fotbollen

Fotbollens spela, lek och lär är svensk fotbolls riktlinjer för barn- och ungdomsfotboll och beskriver de värderingar som all fotboll ska stå för. Syftet med materialet är att alla fotbollsföreningar ska ha en gemensam utgångspunkt för sin verksamhet och att alla barn- och ungdomar, oavsett vilken förening de spelar för, får möjlighet delta i en verksamhet som bygger på FN:s barnkonvention och barns rättigheter. Innehållet i fotbollens spela, lek och lär är baserat på svensk fotbolls mål och visioner, beprövad erfarenhet och idrottsforskning.

Logga in för att få tillgång till hela materialet!