Kost och prestation

Även om spelare förflyttar sig med låg fart under stora delar av en match är fotboll fysiskt krävande. Flera av aktionerna genomförs med hög explosivitet vilket kräver mycket energi. Ju mer belastande träningarna och matcherna är, desto större är energibehovet.

Ökad muskelmassa och ökad kroppsvikt kräver också mer energi. Från och med puberteten innebär detta att pojkar har ett större energibehov än flickor om de är lika aktiva som flickorna.

Här hittar du föreläsningar om:

  • Kost och prestation
  • Måltider
  • Före, under och efter match och träning