Balans i livet

Som fotbollsspelare på ett NIU upptar fotbollen mycket tid och är en stor del av ens liv. Förhoppningsvis upplevs den största delen av tiden som positiv och lustfylld. Det är dock viktigt att man som NIU-elev lär sig att ta ett stort ansvar för att själv skapa balans i det liv man lever.