Utbildningen

Svenska Fotbollförbundet (SvFF), specialdistriktsförbunden och fotbollsföreningarna har sedan många år ett mycket bra samarbete med de gymnasieskolor som erbjuder fotboll under skoltid. De lokala idrottsutbildningarna ger möjlighet att utveckla samarbetet ytterligare.

Målsättningen med lokal idrottsutbildning är att fotbollsungdomar ska kunna kombinera gymnasiestudier med fotbollsutbildning. Det övergripande målet med fotbollsutbildningen är att spelarna under gymnasietiden utvecklar färdigheter och kunskaper i fotboll som ger förutsättningar att nå högsta möjliga nivå.

De skolor som Svenska Fotbollförbundet certifierat som anordnare av en lokal idrottsutbildning (LIU-fotboll) förbinder sig att erbjuda välutbildade instruktörer, ändamålsenliga anläggningar och bästa möjliga träningsmiljö under hela läsåret. Skolan ska också samverka med de föreningar som eleverna/spelarna kommer ifrån för att få en bra helhetsbild av elevernas/spelarnas utveckling.

För att du som spelare en dag ska kunna nå målet att spela fotboll på så hög nivå som möjligt är det mycket viktigt att du tillsammans med dina tränare planerar, genomför och utvärderar fotbollsutbildningen regelbundet så att den blir så bra som möjligt. Men det är också viktigt att du planerar träningsmängd och matchning så att du får tid för skolarbete och återhämtning.

Denna studieplan är ett hjälpmedel ett hjälpmedel för att göra din fotbollsutbildning så bra som möjligt. Du kan använda den för att planera innehållet i träningen och utbildningen och ha den som stöd när du utvärderar utbildningen.

Lycka till med dina studier och din fotbollskarriär!
Svenska Fotbollförbundet