Fotbollsutbildning

Målsättningen med fotbollsutbildningen är att du ska kunna kombinera gymnasiestudier med en fotbollsutbildning. Det övergripande målet med fotbollsutbildningen är att du under gymnasietiden utvecklar färdigheter och kunskaper i fotboll och också en hälsosam och frisk livsstil.

Utbildningsplanen för LIU-fotboll ska utgå från rubrikerna i modellen nedan och ska ligga till grund för både enskilda träningspass och långsiktig planering

Vissa gånger tränar du individuellt. Andra gånger tränar du som en del av en lagdel eller hela laget för att lära dig nytt eller mer av något.

Utbildningsplanen bygger på en helhetssyn på fotboll. Med helhetssyn menas att spelet är centralt och där helheten är mer omfattande än summan av alla delar. Spelet med dess flöde av anfall, omställningar och försvar är utgångspunkten för att träna och lära fotboll.

Samverkan skola – föreningen – förbundet

Utbildningen i fotboll i skolan är ett komplement till din förenings verksamhet. Det är i föreningen huvuddelen av träningen sker, och framför allt – det är där det spelas matcher. Skolan och föreningen utarbetar i nära samarbete kortsiktiga och långsiktiga mål för prestationsutvecklingen i fotboll.

I föreningen genomför du huvuddelen av träningen och i princip allt matchspel. Även återkoppling när det gäller spelförståelse och taktisk förståelse sker i huvudsak i föreningen.

I skolan fokuserar du på individuell utveckling inom fotbollens grundfärdigheter i spelförståelse, teknik, taktik och psykologi och på dina spetsegenskaper, till exempel utifrån din position. Utbildningen ger dig också kunskaper i träningslära och tävlingslära, det som kallas för "fotbollsfys". Du kommer även att få lära dig en hel del om fotbollen roll i samhället och fotbollens betydelse för folkhälsan.

Förbundet har ett övergripande ansvar för utbildningens kvalitet och för utveckling av utbildningen. Dessutom får ett antal ungdomar möjligheten att representera Sverige i ungdomslandskamper där de kan skaffa sig nyttiga internationella erfarenheter.