Skolverkets kursplan för Idrott och Hälsa-specialisering

Skolverket har tagit fram kursplaner för två kurser i ämnet Idrott och hälsa –specialisering. För fotbollsutbildningen innebär det att ämnet idrott och hälsa – specialisering syftar till att utveckla din idrottsliga förmåga i fotboll samt ge dig en bred fotbollsutbildning utifrån ett hälsoperspektiv och samhällsperspektiv. Du ges möjligheter att utveckla kunskaper om teknik, regler och taktik. Du ska få utbildning i hur fotbollsträning ger förutsättningar att utveckla den kroppsliga förmågan och i vilken mån träningen kan ge en god hälsa. Fotbollsutbildning bör ske i samverkan mellan din skola och din förening.

Kursplaner för Idrott och hälsa – specialisering

Ämnet specialidrott består av två delkurser:

  • Idrott och hälsa – specialisering 1 (100 poäng)
  • Idrott och hälsa – specialisering 2 (100 poäng)

Förutom dessa två kurser som är obligatoriska i Lokal Idrottsutbildning (LIU) kan skolan välja att erbjuda 100–200 poäng till:

  • Träningslära 1 (100 poäng)
  • Ledarskap 1 (100 poäng)

Mer information finns på Skolverkets webbsida för ämnet Idrott och hälsa – specialisering.