Skolverkets ämnesplan för Specialidrott

Enligt Skolverket syftar utbildningen i ämnet specialidrott till att utveckla den idrottsliga förmågan i fotboll. Eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om metoder och teorier för träning samt förmåga att planera, genomföra och utvärdera tränings- och tävlingsverksamhet. Fotbollsutbildning ska ske i nära samverkan mellan skola och förening och en helhetssyn ska genomsyra planering och genomförande.

Kursplaner för Specialidrott

Ämnet specialidrott består av fyra delkurser:

  • Idrottsspecialisering/Fotboll 1 (100 poäng)
  • Tränings- och tävlingslära 1 (100 poäng)
  • Idrottsspecialisering/Fotboll 2 (100 poäng)
  • Tränings- och tävlingslära 2 (100 poäng)


Förutom dessa fyra kurser som är obligatoriska i Specialidrott Fotboll kan skolan välja att erbjuda 100–300 poäng till:

  • Idrottsspecialisering/Fotboll 3
  • Tränings – och tävlingslära 3
  • Idrottsledarskap

Klicka på länken till Skolverkets webbsida för ämnet "Specialidrott" inklusive kunskapskraven.