Antagning, Fokus och tester

Här hittar du mera om antagningsprocessen, bedömningsområden vid antagning, RF:s intervjuguide, FOKUS och andra hjälpmedel.