Styrdokument specialidrott

Ämnet specialidrott gör det möjligt för eleven att utveckla den idrottsliga förmågan mot elitnivå inom en vald idrott. Det behandlar metoder och teorier för prestationsutveckling mot elitnivå.