Arbeta med spelarutbildning

Arbetet med en spelarutbildningsplan sker strategiskt i föreningen och utförs till största delen av ledarna i lagen. SvFF rekommenderar att föreningar börjar med att skapa ett arbetssätt för att jobba med en spelarutbildningsplan och då utgår från innehållet i SvFF:s plan. Information om det arbetet finns under rubriken planering. När arbetet i föreningen fungerar kan föreningen gå vidare med att skapa eget innehåll.

Logga in för att få veta mera om hur ni kan arbeta med spelarutbildning!

Rekommendationer för planering

SvFF har tagit fram rekommendationer för planering i de olika spelformerna. Det är svårt att precisera exakta rekommendationer för hela landet. Varje individ är unik och stort utrymme behöver därför lämnas åt att individanpassa upplägget.

Rek för planering alla spelformer.png

Not 1:
Vid cuper med justerad speltid kan flera matcher spelas på kortare tid.

Not 2:
TUC – Tränarutbildning C
TUBU – Tränarutbildning B ungdom
TUA – Tränarutbildning A ungdom
MVC – Målvaktstränarutbildning C
MVB – Målvaktstränarutbildning B
SFU – Spelformsutbildning

Not 3:
Inklusive skolträningar och andra idrotter.