Planering och genomförande

Unga fotbollsspelare mår sannolikt bäst av att spela fotboll både spontant och i en strukturerad verksamhet. I barnfotboll bör den spontana och allsidiga träningen dominera. I ungdomsåren kan den strukturerade träningen ta allt mer plats. För att spelarna ska fortsätta länge med fotboll kan det vara viktigt att uppmuntra fortsatt spontanspel och dubbelidrottande även i ungdomsfotboll.

All planering bör utgå från långsiktig utveckling och motivation. För att planeringen även ska genomföras i praktiken och vara hållbar över tid är det viktigt att det är tydligt vad som ska göras, när det ska göras och vem som ska göra vad.

Logga in för att få veta mera om hur ni kan arbeta med spelarutbildning!