Att skapa en egen spelarutbildningsplan

En förening med välutbildade tränare har förutsättningar för att genomföra en bra spelarutbildning. För att nå dit är det viktigt att föreningens tränare kontinuerligt går SvFF:s tränarutbildningar och att de genomför interna fortbildningar där en spelarutbildningsplan är utgångspunkten för lärandet.

Ett sätt att skapa större kunskap om spelarutbildning är att föreningen och dess ledare bygger sin egen spelarutbildningsplan, utifrån Svenska Fotbollförbundets plan.

Att skapa en förenings spelarutbildningsplan, där föreningens tränare är delaktiga i arbetet, innebär ett lärande i sig. Det ger många gånger en större förståelse för fotboll än att ”bara” plocka övningar ur en befintlig plan.

Ambitionen med SvFF:s Spelarutbildningsplan är att den ska vara ett verktyg för föreningen när man ska skapa en egen plan som tillsammans med en föreningspolicy ska utgöra en röd tråd i föreningens arbete. Det handlar om att gå från policy till praktik där föreningens förhållningssätt tydligt syns i både tränings- och matchsituationer.

När du loggat in får du även några frågeställningar som kan leda er i arbetet med att skapa en egen spelarutbildningsplan i föreningen.