Hälsa och aktivt liv

Även om landslagsspel är vad som uppmärksammas mest är det hälsoperspektivet – att få barn och ungdomar intresserade av fysisk aktivitet – som är fotbollens viktigaste uppgift. Ur ett hälsoperspektiv har fysisk aktivitet många fördelar.

När det gäller tillväxt och mognad är fysisk aktivitet positiv för exempelvis kroppsvikt och kroppssammansättning och därför viktig för att motverka övervikt och hjärt- och kärlsjukdomar i vuxen ålder, men även för att positivt påverka bentäthet, benmineralstatus och skelettstorlek under uppväxtåren. Barn som är fysiskt aktiva utvecklar ofta ett livslångt intresse för fysisk aktivitet och håller sig aktiva även i vuxen ålder.

Förr eller senare slutar alla med sina aktiva karriärer. Oavsett när man avslutar sin fotbollskarriär är det viktigt för idrotten i allmänhet och fotbollen i synnerhet att skapa möjligheter för ett fortsatt aktivt liv och en fortsatt glädje med idrotten. Fotboll är en aktivitet som de flesta kan vara med på och som kan utövas långt upp i åldrarna.

Utifrån ett hälsoperspektiv är det alltså viktigt att alla får vara med och utveckla allsidighet och ett intresse för att röra på sig, även på lång sikt. Om fotbollen är lustfylld och om den anpassas till spelarnas fysiska, psykiska och sociala mognad har den positiva effekter på såväl den fysiska som den mentala hälsan.