Lärande

Spelarutbildningsplanen är skapad utifrån en helhetssyn på fotboll. Med helhetssyn menas att fotbollen ses ur ett helhetsperspektiv där spelet är centralt och där helheten är mer omfattande än summan av alla delar. Spelarna löser en situation i fotboll genom att samtidigt använda psykologi, fysiologi, teknik och spelförståelse, en så kallad fotbollsaktion.

Det sker ett samspel, en samverkan och en integrering mellan delfärdigheterna som ligger till grund för förmågan att uppfatta, värdera, besluta och agera i situationer i spelet.

Spelet med dess flöde av anfall, försvar och omställningar är utgångspunkten för att träna och lära fotboll. Övningar som utgår från spelet bidrar till att förutsättningar för lärande ökar. Helheten i spelet blir en effektiv inlärningsmetod. Om träningen liknar spelet ökar möjligheten för spelarna att lära sig fotboll och att utveckla sina färdigheter.