Spel 9-12 år

Målvakten rullar eller kastar ut bollen till någon av medspelarna. Bollhållaren fortsätter speluppbyggnaden med att driva bollen framåt, utmanar, fintar eller dribblar motspelare som är i vägen. Barnen börjar förstå att spelet fungerar bättre om de samarbetar. Bollhållaren försöker vara rättvänd och medspelarna söker upp öppna ytor för att kunna ta emot passningar efter marken. Grundförutsättningar i anfallsspelet – spelbarhet, spelavstånd, spelbredd och speldjup – får en allt större påverkan på spelet. Det kollektiva spelet med få spelare som är nära varandra börjar ta form. De flesta målen görs vid frilägen efter djupledsspel och vid 1 mot 1-situationer eller vid distansskott.

Omställningar

Det bollhållande laget utnyttjar planens yta på ett bättre sätt och får mer tid på sig i anfallsspelet. Antalet omställningar blir därför något färre jämfört med vid 5-mannaspel.

Försvarsspel

Försvarsspelet karaktäriseras fortfarande av att flera spelare jagar bollhållaren. Detta sker spontant och utan större planering eller samarbete. Samtidigt börjar spelarna kunna och förstå vikten av att bevaka motspelarna. Målvaktens försvarsuppgifter består även vid 7- mannaspel till stor del av att rädda skott och frilägen. Barnens ökade spelförståelse visar sig i deras förmåga att komma före motspelaren vid djupledsspel och därmed också hindra avslut.