Målbilder

Spelarutbildningsplanen för spelare från 6 till 19 år består av fyra nivåer. Det finns en övergripande målbild som gäller alla nivåerna och specifika målbilder för varje nivå. Den övergripande målbilden är ett förslag på hur en förening skulle kunna utforma sin spelarutbildning. Målbilderna för varje nivå beskriver hur laget kan agera och vad en spelare bör kunna innan övergången till nästa nivå.

Den övergripande målbilden

Alla spelare deltar i anfallsspelet, och alla spelare deltar i försvarsspelet. Omställningar till anfall och försvar sker snabbt. Spelet kännetecknas av att spelarna uppfattar, värderar, beslutar och agerar för lagets bästa i alla situationer.

Anfallsspelet kännetecknas av ett passningsinriktat djupledsspel genom alla spelytor där laget uppfyller anfallsspelets grundförutsättningar och använder sig av de kollektiva anfallsmetoderna. Spelvändningar och speldjup bakåt är viktiga moment för att skapa ett bra djupledsspel framåt och samtidigt behålla bollen inom laget. Målet är att genom speluppbyggnad och kontringar komma till avslut och göra mål.

I försvarsspelet får laget motståndarnas spelytor att blir mindre genom att använda de kollektiva försvarsmetoderna. Det sker genom ett bollorienterat försvarsspel i form av zonmarkering och/eller positionsförsvar. Försvarsspelets grundförutsättningar – särskilt press – är viktiga moment. Målet är att återerövra bollen, förhindra speluppbyggnad samt att förhindra och rädda avslut.

Logga in för att ta del av målbilderna för varje nivå.