Lagets metoder och spelarens färdigheter

Spelarutbildningsplanen är indelad i fyra nivåer, för spelare från 6 till 19 år, där varje nivå har en egen målbild. Det som spelarna lär sig på en nivå finns med, förstärks och utökas på nästa nivå tills dess att målbilden är fullt utvecklad för spelare i 19 års ålder. Det är viktigt att de moment spelarna lär sig på en nivå finns med, utvecklas och används genom hela utbildningen.

Tränaren bör anpassa målbilden efter varje ny säsong eftersom nivåerna sträcker sig över flera år – med andra ord, bryta ned nivåns målbild till delmål för varje säsong och successivt sträva efter att nå nivåns målbild.

Målbilden består av, och beskrivs av, Lagets metoder och Spelarens färdigheter vilket styr lärandet för varje nivå.