Metoder i träningssituationen

Samspelet mellan tränare och spelare är ofta avgörande för lärandet och för hur gruppen fungerar. Det är viktigt att tränaren låter spelarna äga sitt eget lärande och att spelarnas olika lärstilar hamnar i fokus. Målet är att se till varje spelares unika talang när det gäller att lära sig idrotten fotboll.

Tränarens förmåga att använda en mix av metoder är avgörande för en ung spelare när det gäller att förstå och lära sig spelet fotboll.

Varje individ är unik och har olika sätt att ta emot och bearbeta information. Därför är det viktigt att se både till gruppen och individen och samtidigt ta hänsyn till målet som ska uppnås och vilka delar träningen/övningen ska bestå av.

Några faktorer att tänka på i samband med valet av metod:

  • den grupp spelare/de enskilda spelare som är med på träningen
  • syftet med träningen/övningen
  • innehållet i träningen/övningen – de färdigheter som ska tränas.

Tränaren väljer metod för att nå målbilden för träningspasset eller övningen. Valet av metod utgår från gruppen, individen eller syftet och kommer att variera. En metod som fungerar perfekt för en spelare fungerar kanske inte lika bra för en annan. Varje individ är unik och det gäller att vara flexibel i valet av metoder.

Logga in för att ta del av inlärningsmetoderna:

  • Instruktionsinlärning – förklara
  • Frågor och svar – beskriva
  • Modellinlärning – visa
  • Guided discovery – upptäcka
  • Upptäcka utan stöd (trial and error) – utforska