Motivation och passion

Tränarens mest betydelsefulla uppgift är sannolikt att skapa en miljö som bidrar till självbestämmande motivation och passion för fotboll. Den uppgiften är helt grundläggande för långvarig idrottslig utveckling. Det är förmodligen en av de viktigaste faktorerna för att fortsätta spela under många år och bli så bra som möjligt, kanske den allra viktigaste faktorn.

Tränarens mest betydelsefulla uppgift är sannolikt att skapa en miljö som bidrar till självbestämmande motivation och passion för fotboll.

För att skapa bästa tänkbara förutsättningar behöver tränare och spelare tillsammans arbeta med tre områden som ökar den självbestämmande motivationen:

Självständighet – att spelarna kan påverka sin situation och i ökad utsträckning upplever att de har inflytande och egen drivkraft.

Egen kompetens – att spelarna är duktiga på saker och klarar av dem på egen hand.

Tillhörighet – att identifiera sig med en grupp, känna sig trygga och omhändertagna och ha betydelse för gruppen. I det ingår också att känna glädje och mening i gruppen.

Ordet passion beskriver något som är starkare än självbestämmande motivation. Det beskriver att individen har integrerat aktiviteten i sin identitet. I fallet med fotboll har individen blivit fotbollsspelare, och identifierar sig med fotboll – ”är fotbollsspelare” – och har drivkraften för att orka träna den mängd timmar med tillräcklig kvalitet för att ha möjligheten att utvecklas så bra som möjligt utifrån sina egna förutsättningar. Det kan även innebära att spelarna upplever exempelvis viss träning som tråkig men förstår att den behövs för att utvecklas på lång sikt. Spelarna inser vikten av att sköta sin sömn eller sina matvanor för att orka vara koncentrerad i skolan och samtidigt klara av att träna.

Logga in för att få veta mera om hur du kan bidra till att skapa passion för fotboll