Spelförståelse

Spelförståelse är en avgörande egenskap för spelare när det gäller att lösa situationer i spelet och något som går att träna med spelet som utgångspunkt. Det råder begreppsförvirring, och det finns många benämningar på det som beskriver spelares sätt att agera ”smart” på planen, exempelvis spelintelligens, split vision, speluppfattning, spelsinne, spelskicklighet, blick för spelet och till sist det begrepp som används i den här spelarutbildningsplanen: spelförståelse.

En spelare som förstår spelet fotboll:

  • vet vilken position som är bra att vara på genom att röra på huvudet och använda syn och hörsel – spelförståelse
  • använder ytorna effektivt – rumsuppfattning
  • vinner tid genom sitt sätt att agera – tekniska och fysiologiska färdigheter
  • löser situationer själv eller tillsammans med lagkamrater – egen upptäckt och kommunikationsförmåga.

Teoretiskt kan spelförståelse ses utifrån tre praktiskt orienterade områden som tillsammans utgör utgångspunkterna för att spelare ska förstå spelet. Områdena är kunskap om lagets förutsättningar/sätt att spela, uppfattningsförmåga och beslutsfattande. Delarna i spelförståelse är träningsbara. Genom att träna delarna och helheten i spelet ökar förutsättningarna för att förstå spelet fotboll.

Logga in för att få fler tips om spelförståelse.