Utvecklingsnivåer

I figuren Spela, lek och lär med fotboll beskrivs spelarutbildningsplanens nivåer vilka spelarna passerar i sin utveckling från barn till seniorspelare. Åldrarna i nivåerna är genomsnittet av kronologisk och biologisk ålder samt idrottslig utveckling. Eftersom det förekommer stora individuella skillnader utvecklingsmässigt mellan spelarna måste det tas hänsyn till detta i både träning och match.

I den här planen är fokus på spelarutbildning för spelare 6–19 år. Det är under dessa år som de allra flesta barn och ungdomar tillhör en förening och utbildas i fotboll. Oavsett detta är den aktiva starten för ett barn (0–6 år) mycket viktig när det gäller allsidighet och långvarigt idrottande. Barnet behöver tidigt få möjlighet att träna och utveckla de fysiska grundkvaliteterna koordination, rörlighet, snabbhet och styrka på ett lekfullt sätt. Det är viktigt att ta vara på rörelseglädjen och göra den till en naturlig del av vardagen.

På motsvarande sätt är det lika viktigt för svensk fotboll att ge alla med ambitioner förutsättningar att träna för att bli så bra som möjligt. Ungdomar med passion för fotboll ska få möjligheten att vägledas och utvecklas mot sina mål. Alla spelare med den inre drivkraften ska ges möjlighet att utveckla sin potential för att nå sin topp.

Logga in för att läsa mer om respektive utvecklingsnivå.