Fotbollsfys

Fotboll är en idrott som bland annat handlar om att behärska en rad oväntade fysiska moment vilka beror på hur medspelare och motståndare agerar och hur bollen förflyttas. Rörelsemönstret är oregelbundet och består bland annat av löpningar framåt och bakåt, men också i sidled, samt rotationer. Farten i dessa löpningar är ständigt växlande. Ibland kräver situationen att spelarna måste kunna hoppa och landa samt bromsa in för att göra snabba riktningsändringar. Då och då ramlar spelarna och måste snabbt komma på fötterna igen. I samtliga fotbollsaktioner som spelarna utför, oavsett om det är träning eller match, kombineras fysisk och psykisk förmåga, teknik och spelförståelse. Det optimala är att tränaren planerar lekar och övningar som kombinerar alla delar.

Träningen bör alltså vara allsidig och omväxlande för att individen ska utveckla alla kvaliteter. Lekar och övningar som stimulerar spelarnas fysiska grundkvaliteter bör därför i tidig ålder vara en naturlig del i träningsinnehållet. Med kunskap om hur, samt i vilken ålder, respektive fysisk grundkvalitet lättast utvecklas blir träningen effektiv. Nyckelord är hög aktivitetsgrad, kreativitet och rörelseglädje. Likaså förordas att barnen så länge som möjligt ägnar sig åt mer än en idrott för att träningen totalt sett ska vara allsidig.

Fotbollsaktion

En fotbollsaktion är när en spelare gör ett ingripande. Aktionen kan vara sammansatt av flera moment, till exempel när en spelare driver och avslutar med ett skott. Det kan också vara ett enstaka moment, till exempel en nickduell med upphopp och landning. En aktion varar sällan mer än fem sekunder. När en spelare gör en längre löpning, med eller utan boll, kan dock aktionen pågå i mer än fem sekunder.

I exempelvis en övning på träningen eller i en match utför spelarna många fotbollsaktioner. Målet är att spelarna ska kunna utföra aktionerna med hög explosivitet både i början och i slutet av aktiviteten när de är trötta. För att klara av detta krävs såväl explosiv träning med lång vila som explosiv träning med kort vila.

Logga in för att få veta mer om fotbollsfys!