Fem fysisk grundkvaliteter

Fotboll är en intermittent idrott vilket innebär att rörelser och tempo växlar hela tiden. Det kräver att spelarna har förmåga att kvickt anpassa sig till spelets olika skeenden. Att kunna accelerera snabbt i löpningar, liksom att kunna bromsa effektivt, kunna byta löpriktning i hög fart och kontrollera sina rörelser i explosiva fotbollsaktioner, är viktiga egenskaper. En spelare bör kunna genomföra explosiva fotbollsaktioner med god koordination, balans, rörlighet och styrka i alla situationer. Det är viktigt att inte bara utföra tekniska moment och fysiska aktioner med hög kvalitet utan också att vara uthållig, det vill säga återhämta sig mellan de olika fotbollsaktionerna.