Förberedelseträning

Uppvärmningen, den så kallade förberedelseträningen, är ett perfekt tillfälle att integrera fysiska och tekniska färdigheter. Intensiteten i övningarna stegras gradvis och träningens huvudtema bör finnas med som ett tydligt inslag. Kombination av bollmoment och fysiska grundkvaliteter ger både en bra uppvärmning och på sikt ökad fysisk förmåga.

Även övningar från appen ”Knäkontroll” bör ingå som rutin vid varje förberedelseträning. ”Lite – men ofta” är rekommendationen. Träna några få varierade övningar från varje kategori nedan och gör detta varje träning, hela året.