Specificitetsprincipen

Spelet med flödet av anfall, försvar och omställningar är utgångspunkten för att träna och lära fotboll. Övningar som utgår från spelet bidrar till att förutsättningarna för lärande ökar. Helheten i spelet blir till en effektiv inlärningsmetod.

Om övningen liknar spelet ökar möjligheten att lära sig färdigheter som exempelvis teknik och spelförståelse – den så kallade specificitetsprincipen uppnås. I figuren nedan beskrivs schematiskt vilka delar som ska vara i fokus för att övningen ska vara optimal. Ju fler delar som är med i övningen och som är centrala, desto mer lik spelet är övningen. Isolerad teknikträning och fysisk träning bör vara en ytterst begränsad del av den totala träningstiden under säsongen.