Nivå 1 Fotbollsglädje 6-9 år

Under den här perioden har barnen stor rörelseglädje. Barnen lär sig mycket om sig själva och om allt som pågår runt omkring dem under fysisk aktivitet. I de här åldrarna utvecklas barnen bäst med leken som metod i en trygg och utmanande miljö.

Träningen på den här nivån bör vara positiv och framförallt rolig utifrån barnens perspektiv. Det är viktigt att verksamheten är allsidig och att barnen även deltar i andra idrotter. Aktiviteterna bör inriktas på att utveckla de fysiska grundkvaliteterna rörlighet, koordination, snabbhet och styrka. Detta för att skapa en bra grund inför träning av fotbollens metoder och färdigheter.

Nivå 1 – spelaren, individuellt spel

Barn i 6–9-årsåldern har svårt att förstå att andra kan ha ett bättre läge än de själva har och att man bör samarbeta inom laget. Därför karaktäriseras den här perioden av mycket individuellt spel.

Logga in för att ta del av alla filmer och konkreta förslag inom bland annat följande områden:

  • fysisk och psykisk utveckling
  • tränarstil och träningens karaktär
  • träning och match
  • lagets metoder
  • spelarens färdigheter
  • psykologi
  • fysiska färdigheter
  • exempelövningar