Nivå 3 Träna för att lära 12-16 år

Under perioden börjar spelarna bli redo att sätta samman färdigheter och metoder till en helhet. Uppfattningsförmågan förbättras och bidrar till att det finns goda möjligheter att utveckla spelförståelsen. Perioden innebär även en kraftig fysisk utveckling eftersom spelarna är i puberteten. Spelarna behöver tid för att träna på tidigare vunna färdigheter, inte minst med tanke på tillväxtspurten.

Prestationen står i centrum för utbildningen där varje spelare jämför sig med sig själv. Lusten att träna och att se glädjen i att lära är i fokus. Inlärningsmiljön är viktig liksom att spelarna börjar få ta en del ansvar för sin egen utveckling. Antalet träningstimmar ökar under perioden och bidrar till varje spelares långsiktiga utveckling. Ökningen innebär också att deltagandet i andra idrotter minskar.

Nivå 3 – medspelare långt ifrån, kollektivt spel med flera spelare

Logga in för att ta del av alla filmer och konkreta förslag inom bland annat följande områden:

  • fysisk och psykisk utveckling
  • tränarstil och träningens karaktär
  • träning och match
  • lagets metoder
  • spelarens färdigheter
  • psykologi
  • fysiska färdigheter
  • exempelövningar