Nivå 4 Träna för att prestera 16-19 år

På den här nivån har spelarna oftast valt idrott, även om det finns de som håller på med flera idrotter. Systematisk träning förekommer i allt större grad, men leken finns fortfarande med till viss del och är en viktig metod. Utvecklingen av den fysiska kapaciteten beror till stor del på mognad men även på att träningen under perioden anpassas till den nya situationen och fotbollens krav. Fysisk träning och fotbollsträning sker samtidigt för att öka motivationen.

Målbilden för vad spelarna ska kunna i slutet av nivån är nu fullt utbyggd. Med spelet som utgångspunkt utvecklas spelförståelsen. De specifika färdigheterna förädlas och utvecklas med spelets alla delar. Delaktigheten i beslut, både på och utanför planen, blir allt viktigare. Likaså behovet av kunskap i ämnen som exempelvis kost, idrottspsykologi och återhämtning.

Nivå 4 – medspelare längst ifrån, kollektivt spel med hela laget

Logga in för att ta del av alla filmer och konkreta förslag inom bland annat följande områden:

  • fysisk och psykisk utveckling
  • tränarstil och träningens karaktär
  • träning och match
  • lagets metoder
  • spelarens färdigheter
  • psykologi
  • fysiska färdigheter