Planera rätt

För att få en positiv effekt av spelarnas och lagets utveckling behöver tränaren regelbundet analysera och planera. En långsiktig planering ökar förutsättningarna att nå målbilden och samtidigt motivera spelarna att ta nästa steg i utvecklingen. En tydlig beskrivning, utifrån helheten, om nästa steg i utvecklingen bidrar till en större förståelse för spelarna att engagera sig i sin egen spelarutbildning.

Analys är ett bra instrument för att justera och förbättra planeringen på lång sikt. Ibland utvecklas spelare och laget fortare än beräknat och emellanåt går det långsammare. Det är en del av fotbollen och lärandet. Genom att analysera och planera noggrant blir det enklare att bli medveten om var spelarna och laget befinner sig i sin utveckling. Ett tips är att hela tiden vara flexibel och våga justera. Under en säsong kommer det att ske framsteg, men utvecklingen kan även stanna av. Spelarna eller laget utvecklas inte alltid efter ett fastlagt schema. Saker kommer att inträffa som gör att det är viktigt att hålla fast vid målbilden.

Logga in för att få flera tips om planering.