Utveckling

En förening kan arbeta med spelarutbildning på olika sätt, men ett långsiktigt arbetssätt är att föredra. Genom att utveckla föreningen ges de bästa förutsättningarna för att organisationen ska orka arbeta långsiktigt.

Den väl fungerande föreningen är förberedd, utvärderar, följer upp och kan förändra om brister upptäcks. Om föreningen bygger ett socialt stöd med hjälp av nätverk inom de olika lagen, och resurser utifrån som kan sättas in vid behov, skapas trygghet och lugn. Det ger goda förutsättningar för att kunna utmana spelarna eftersom de då känner av stödet i föreningen.

I de föreningar som arbetar långsiktigt och systematiskt med utbildning i fokus kommer också kulturen att påverkas. Ofta är det svårt att förändra olika miljöer om kulturen inte tillåter det. Därför är kulturen i sig så viktig att förändra. Långsiktigt arbete görs inte på kort tid. Kulturen behöver också stöpas i samma anda och i den finns även attityder, värderingar och normer som kanske måste ändras.

Utveckling före resultat

Spelarutbildning ska alltid fokusera på utveckling före resultat. Konkret handlar det om att tona ner vikten av gjorda mål för att istället fokusera på prestation och utveckling. Det handlar om att locka till ansträngning och uppmuntra till nyfikenhet och att berömma spelarna när de vågar prova nya utmaningar. Synsättet genomsyras av en tro på att alla kan utvecklas och bli bättre, vilket skapar förutsättningar för ett bra lärande snarare än ett synsätt där tron är att några barn är ”talanger” och andra inte.