Barn i elitinriktad verksamhet

I en elitinriktad verksamhet är förväntningarna ofta väldigt höga vilket kan sätta stor press på barnen. Många gånger innebär detta en tidig specialisering för dem. Några utvecklas och blir duktiga i fotboll medan många slås ut.

I den elitinriktade verksamheten är det inte ovanligt att barn nivågrupperas eller väljs ut redan före tio års ålder. Ur ett barnrättsperspektiv riskerar barnen att utsättas för kränkningar istället för att deras utvecklingsbehov prioriteras.

I Barnkonvention finns absolut inget stöd för sådana metoder. SvFF anser att det är möjligt att välja andra och bättre vägar vilket vår spelar- och tränarutbildning visar.

Individanpassning

För att utvecklas behöver spelarna utmanas. SvFF rekommenderar att tränare använder sig av så kallad individanpassning, alltså utmaningar som baseras på spelarnas aktuella färdighets-, kunskaps- och mognadsnivå. Dessa utmaningar bör ges i den träningsgrupp spelarna befinner sig i och olika former av cementerade nivåindelningar bör undvikas. Riskerna med nivåindelning är att föreningarna enbart nivåindelar baserat på fysisk mognad, att vi får lägre förväntningar på de spelare som för tillfället ligger efter och att vi inte drar nytta av de mervärden som mixade grupper ger. Tränare kan lära mer om risker med nivåindelning i SvFF:s tränarutbildningar.

Att hålla på med flera idrotter

Budskapet i spelarutbildningsplanen är att barns rörelseglädje och utveckling av de fysiska grundförutsättningarna bäst främjar den långsiktiga fotbollsutvecklingen. Lek och fysisk aktivitet är grunden för barnens totala utveckling. Spelarutbildningsplanen förordar därför allsidighet och variation där barnen får hålla på med olika idrotter och aktiviteter i unga år.