Barns behov och lek

Barnens värld är naturligt fylld av fysisk aktivitet. Barn mår bra och utvecklas av att upptäcka, krypa, klättra, springa omkring och hoppa. Barn undersöker och vill vara mitt uppe i allt som sker. Genom rörelser utvecklas barnen och får förståelse för omgivningen genom sin egen förmåga. Här spelar rörelseglädjen en viktig roll för lärandet och utvecklingen av den idrottsliga förmågan. Barn vill naturligt utvecklas och lära sig. Genom att skapa en allsidig genomtänkt träning, med utgångspunkt från en spelarutbildningsplan, ökar förutsättningarna för utveckling och långsiktighet.

Det finns många skäl till varför barn börjar spela fotboll, exempelvis möjligheten att skapa kompisrelationer och att känna glädje. Fotbollen är självklart en viktig del, men många gånger kan det, ur barnens perspektiv, vara andra saker som är viktigare än idrotten i sig. Därför är det viktigt att fotbollen även är en arena för att forma och utveckla kamratskap. Med kamratskap är vägen inte lång till glädje och bra förutsättningar för lärande.

Barn leker för att det är roligt, och leken är nödvändig för att barn ska må bra och utvecklas både fysiskt och psykiskt. Leken är barnets värld där de fantiserar och prövar sina begränsningar, och det är ofta genom leken barnen lär sig att hantera olika situationer och utveckla färdigheter. I Spelarutbildningsplanen och i tränarutbildningen är leken en metod, ett sätt att nå och stimulera barnens behov.