Barns utveckling

Barns utveckling handlar till stor del om att få den fysiska förmågan att fungera på en allt högre nivå. I början av livet är ett steg i utvecklingen hos barn att krypa för att därefter sitta, stå och gå. Några år senare, när grundmotoriken behärskas, är det exempelvis fånga och kasta, löpa och kasta samt löpa och fånga som är i fokus. Utvecklingen fortgår och består av perioder av snabb eller långsam tillväxt som påverkas av olika faktorer.

Alla genomgår samma utvecklingsperioder, men tidpunkterna och varaktigheten varierar. På ett övergripande plan handlar det om en fysiologisk och psykologisk utveckling där varje individ utvecklas genom ökad ålder och erfarenhet och där varje barns utvecklingstrappa är individuell och därmed är olik andra barns.

Logga in för att få veta mer om:

  • barns olika utvecklingstrappor
  • förståelse för stora skillnader mognadsmässigt och
  • den relativa ålderseffekten.

Tillsammans kan vi skapa en ”vinn-vinn-situation” för fotbollen och alla inom den och att vi når målen:

  • så många som möjligt
  • så länge som möjligt
  • så bra som möjligt.