Föreningsutveckling

Svensk fotboll är uppbyggd med föreningen och föreningslivet i centrum. Med väl fungerande föreningar finns förutsättningarna att ha en god spelarutbildning som även står sig internationellt. Det har historien visat, och det är sannolikt en bärande idé även för framtiden. Därför kräver den fortsatta utvecklingen av svensk fotboll att föreningarna följer med och utvecklar sin verksamhet i takt med att den praktiska och vetenskapliga utvecklingen går framåt.

Föreningens roll är i första hand att skapa och tillhandahålla en sund lärandemiljö. Tränaren blir redskapet som tillsammans med spelarna ska bidra till att utvecklingen blir så bra som möjligt utifrån varje individs förutsättningar.