Medveten systematisk lek

Det finns tydligt forskningsstöd för lekens betydelse när det gäller utveckling av exempelvis spelförståelse. I leken utmanas barnen naturligt att söka lösningar och ta egna beslut. Leken spelar även en stor roll för den självbestämmande motivationen. Det innebär att barn som får möjligheten att leka på träningen kommer att utvecklas inom idrott.

I barnfotboll får barnen leka och därigenom lära sig idrotten fotboll. Fotboll för barn ska vara lekfull och allsidig. För barn är lek och tävling ett naturligt inslag i fotbollen. Tävling är en del av leken och ska ske på barnens villkor.

Inom forskningen definieras Medveten systematisk lek som aktiviteter som utvecklar spelarna, som stimulerar den självbestämmande motivationen som sker spontant och som ger omedelbar belöning i form av exempelvis glädje. Det kan till exempel vara spontanfotboll på rasten i skolan eller spel på träningen utan några specifika förutsättningar. Reglerna görs upp av dem som deltar, och spelet är ofta i form av smålagsspel där det från barnens sida inte specifikt handlar om att utveckla prestationsförmågan. Men spelet påverkar deras utveckling och förmåga eftersom det innehåller glädje, kreativitet och egen upptäckt.

Även om kvantitet och kvalitet i träningen är centrala för utveckling är det glädjen och leken som är det viktigaste i träningen för spelare i alla åldrar. För att få spelare att stanna kvar länge inom fotbollen är glädjen att utvecklas idrottsligt en viktig pusselbit på vägen mot passion.