Utvärdering

Det är viktigt för utvecklingen av svensk fotboll att få in synpunkter både på innehållet i FSLL och hur FSLL utbildningarna upplevs i praktiken. Via länken har du möjlighet att bidra till utvecklingen genom att fylla i en enkät med dina synpunkter.

Delge dina synpunkter

Det är viktigt för utvecklingen av svensk fotboll att få in synpunkter både på innehållet i FSLL och hur FSLL utbildningarna upplevs i praktiken. På länken har du möjlighet att bidra till utvecklingen genom att fylla i en enkät med dina synpunkter.