Barns och ungdomars villkor

Fotbollen i dess moderna form etablerades under 1800-talet för att spelas av vuxna. Utmaningen för barn- och ungdomsfotbollen idag är att anpassa sig både efter spelarnas aktuella ålder och efter de samhällsförändringar som konstant sker och påverkar barns och ungdomars fritidsintressen. Barnkonventionen, beprövad erfarenhet och forskning om barns och ungdomars utveckling ligger till grund för riktlinjen.

Riktlinjens innebörd:

  • Verksamheten utgår från ett barnrättsperspektiv och anpassas efter spelarens ålder och mognad.
  • Fotboll bedrivs i trygga miljöer. 
  • Kamratskap på och utanför planen har hög prioritet.
  • Varje individ får bekräftelse efter sina förutsättningar.
  • Barn och ungdomar görs delaktiga i föreningens verksamhet.

Innehållet är låst!

Köp utbildningsmaterialet.