Fair play

Fotbollen ska vara en viktig samhällsaktör som bidrar till utvecklingen av sunda värderingar bland barn och ungdomar. Utmaningen är att få alla att se på fotboll utifrån flera perspektiv och därefter visa respekt och förståelse för andras roller och förutsättningar. Riktlinjen baseras på svensk fotbolls mål och strategier.

Riktlinjens innebörd:

  • Vi vill varandras framgång.
  • Respekt visas för att föreningar och individer har olika förutsättningar.
  • Diskriminering, trakasserier och mobbning ska aktivt motverkas. 
  • Vuxna är goda förebilder för barn och ungdomar. 
  • Fotbollens regler efterlevs och domarens beslut respekteras.

Innehållet är låst!

Köp utbildningsmaterialet.