Fokus på glädje, lärande och ansträning

Målsättningen är att ge förutsättningar för motivation och utveckling på lång sikt. Metoderna för att lyckas med den långsiktiga utvecklingen är inte desamma som för att lyckas med att få ett kortsiktigt resultat. Utmaningen är att se den långsiktiga utvecklingen före det kortsiktiga resultatet, trots att detta är svårare att mäta. Riktlinjen tar sin utgångspunkt i aktuell forskning kring motivationsklimat och motorisk inlärning.

Riktlinjens innebörd:

  • Utgångspunkten för all verksamhet är omtanke om individen.
  • Den långsiktiga utvecklingen är överordnad det kortsiktiga resultatet.
  • Egen utveckling är överordnad jämförelse med andra.
  • I spelet får spelaren ta egna beslut och lära sig av framgångar och motgångar.
  • Föräldrar stöttar spelarna men överlåter coachningen till tränarna.

Innehållet är låst!

Köp utbildningsmaterialet.