Hållbart idrottande

Målsättningen är att så många som möjligt fortsätter med fotboll så länge som möjligt. Det är viktigt att träna allsidigt, återhämta sig, äta hälsosamt och få tid över till andra aktiviteter. Detta för att utvecklas, undvika skador och behålla motivationen över tid. Riktlinjen tar sin utgångspunkt i Idrotten vill, beprövad erfarenhet och aktuell idrottsforskning.

Riktlinjens innebörd:

  • Spelarens liv ses i ett helhetsperspektiv där fotbollen är en av flera delar.
  • Fotboll bidrar till att skapa hälsosamma levnadsvanor.
  • SvFF uppmuntrar till att utöva flera idrotter och fritidsaktiviteter.
  • Inom fotbollen bedrivs allsidig träning med hög aktivitet.
  • Medicinska råd efterlevs vid sjukdom eller skada.

Innehållet är låst!

Köp utbildningsmaterialet.