Svensk fotboll

Det är flera aktörer som samverkar för att organisera och utveckla fotbollen i Sverige. Den viktigaste parten är föreningen där själva verksamheten bedrivs. Vid sidan av föreningen finns Svenska Fotbollförbundet (SvFF) och 24 distriktsförbund som samverkar för att stötta föreningsverksamhet. Utöver de fotbollsspecifika organisationerna får föreningen även stöd av Riksidrottsförbundet (RF) och SISU Idrottsutbildarna. En annan viktig aktör är landets kommuner som ger bidrag till barn- och ungdomsverksamhet och ofta upplåter anläggningar till föreningslivet.