Barnrättsperspektiv

Ett barnrättsperspektiv utgår från barnkonventionen, så för att förstå vad ett barnrättsperspektiv är måste man kunna tolka barnkonventionen. Idrottsrörelsen har tagit fram riktlinjer för hur barn- och ungdomsidrott ska bedrivas och de utgår från barnkonventionen. Riktlinjerna återfinns i Idrotten vill, svensk idrotts idéprogram.

Innehållet är låst!

Köp utbildningsmaterialet.