Föreningens hjälpmedel

Eftersom barn och ungdomar spelar fotboll i föreningar så är det i föreningarna som riktlinjerna i FSLL måste efterlevas i praktiken. De 24 distriktsförbunden och SISU Idrottsutbildarna erbjuder föreningarna lokalt stöd i detta arbete. SvFF erbjuder i sin tur riktlinjer, manualer, utbildningsinnehåll med mera för föreningar och distrikt att utgå ifrån. De viktigaste hjälpmedlen från SvFF som alla föreningar bör bygga sin verksamhet på presenteras nedan.

Innehållet är låst!

Köp utbildningsmaterialet.