Svensk idrott

Svensk idrott är det samlingsnamn som används för alla idrottsförbund och deras medlemsföreningar. Verksamhetsidén för svensk idrott lyder: Vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet. Visionen är inte blygsam: Svensk idrott – världens bästa. Den handlar dels om att välkomna alla in i en idrottsrörelse där varje människa har en plats och en uppgift, dels om en idrottsrörelse med ett enat fokus kring sunda värderingar och en tro om att just dessa skapar grunden för en idrott i världsklass.

Innehållet är låst!

Köp utbildningsmaterialet.