Att kunna och förstå spelet

En målvakt agerar på många olika sätt under en match. Det kan vara fysiska aktioner – upphopp vid inlägg eller frånskjut för att kasta sig vid ett distansskott – men också tillfällen då målvakten visar mod eller att han eller hon är duktig på att kommunicera med medspelarna. En målvakt med goda kvaliteter inom olika områden kallar man ofta för en ”duktig målvakt”.

Om man är duktig på något så har man kunskaper i ämnet. Men vad är då kunskap om målvaktsspelet? Ett sätt att förklara kunskap är att använda vad man kallar ”de fem F:en”:

  • Fakta
  • Färdighet
  • Förståelse
  • Förtrogenhet och
  • Förmåga.

Den här filmen tar även upp begreppet spelförståelse som bland annat innefattar beslutsfattande.

Logga in för att få tillgång till resten av materialet från Svenska fotbollförbundets Tränarutbildning Målvakt B