Explosiva målvaktsaktioner

Målvaktsaktioner kan illustreras med ett kryss. Sett till helheten betyder ett stort kryss (X) att aktionen utförs med hög kvalitet medan ett litet kryss (x) anger att aktionen har ganska låg kvalitet. I regel kräver högexplosiva aktioner hög kvalitet, men eftersom vissa målvaktsaktioner, till exempel i speluppbyggnaden, inte alltid kräver högexplosiva aktioner kan även målvaktens lågexplosiva aktioner ibland vara av hög kvalitet.

Logga in för att få tillgång till hela avsnittet om att höja och behålla explosivtet i målvaktsaktioner