Spelet

Det centrala i en match är hur spelarna som kollektiv löser olika situationer. När laget har bollen, samarbetar spelarna för att ta sig framåt och göra mål. När motståndarna har bollen arbetar spelarna tillsammans för att ta tillbaka den och hindra motståndarna från att göra mål.

När bollen går över från ena laget till det andra kallas det omställning. Båda lagen är fortfarande oorganiserade i sitt anfalls- respektive försvarsspel, och spelarna försöker inta nya positioner för att kunna göra mål eller förhindra motståndarna att göra mål. Om laget ställer om snabbt mellan anfallsspel och försvarsspel och kan täcka ytorna effektivt har laget bra balans.

Om övningarna under träningen utgår från spelet med anfall, försvar och omställningar ökar förutsättningarna för lärande. Fotbollen ska ses ur ett helhetsperspektiv där spelet är centralt. Denna beskrivning av fotboll gäller för såväl barnfotbollen som för elitfotbollen.

Under Spel och träning hittar du följande områden:

Beskrivning av spelet - en beskrivning om vad som kännetecknar matcher och vad som därmed bör styra träningens innehåll för målvakterna.

Anfallsspel - här hittar du filmer på teknik- och träningsinnehåll, träningsprogram och övningar för målvaktens anfallsspel.

Försvarsspel - här hittar du filmer på teknik- och träningsinnehåll, träningsprogram och övningar för målvaktens försvarsspel.

Fasta situationer - en beskrivning om målvaktens och lagets agerande vid defensiva respektive offensiva fasta situationer.

Spelsystem - laget under match, om spelsystem, uppgifter och roller.

Fysiska kvaliteter är en viktig del för att genomföra en målvaktsaktion så effektivt som möjligt. Vi har valt att lägga Målvaktsfys under ett eget menyval.

Logga in för att ta del av mer än 100 filmer om målvaktens spel och träning från 15 år till och med ingången till seniorfotbollen!