Om produktionen

SISU Idrottsböcker och Svenska Fotbollförbundet i samverkan
Det finns mängder av värdefull erfarenhet och kompetens bland dem som är engagerade i fotboll och andra idrotter i Sverige.
SISU Idrottsböckers uppgift är att tillsammans med Fotbollförbundet samla in, förädla och sprida kunskap och erfarenheter till fler. SISU Idrottsböcker driver också Idrottens bokklubb. Läs mer på sisuidrottsbocker.se, din idrottsbokhandel på nätet.

Beställningar:
SISU Idrottsböcker
www.sisuidrottsbocker.se
Telefon: 040-660 66 67
E-post: kundtjanst@sisuidrottsbocker.se


Kontaktuppgifter till förlaget:
SISU Idrottsböcker
Idrottens Hus
114 73 Stockholm
Besöksadress: Södra Fiskartorpsvägen 15 A-H
Telefon: 08-699 60 00
E-post: info@sisuidrottsbocker.se


© SISU Idrottsböcker och Svenska Fotbollförbundet, 2015
Titel: Svenska Fotbollförbundets Målvaktstränarutbildning B
Författare: Anders Bengtsson, Anders Bogsjö, Daniel Ekvall, Jimmy Högberg, Thomas Lindholm, Mats Svensson (samordningsansvarig) och Leif Troedsson.
Projektledning och redaktionellt arbete: SISU Idrottsböcker
Formgivning inlaga och omslag: Metaform
Foto: John Hellström, Håkan Flank
Illustrationer: Metaform
Film: Onside
Tryck: Holmbergs i Malmö AB, 2015
Upplaga: Första Upplagan, första tryckningen
ISBN-nummer: 978-91-87745-45-4


Alla rättigheter är inkluderade utom korta citat i syfte att kritisera, belysa eller understryka något. Inga delar av den här publikationen får mångfaldigas, sparas i informationslagringssystem eller kopieras i någon elektronisk eller mekanisk form eller på annat sätt spridas eller användas i försäljningssyfte utan skriftligt tillstånd från förlag och författare.

Vi tackar!